Storitve

Naše podjetje opravlja sledeče storitve:

 • ogledi nepremičnin,
 • posredovanje pri prodaji nepremičnin,
 • posredovanje pri nakupu nepremičnin,
 • posredovanje pri najemu nepremičnin,
 • posredovanje pri oddaji nepremičnine,
 • svetovanje pri nakupu, prodaji, najemu ali oddaji nepremičnine,
 • cenitev tržne vrednosti nepremičnine ( prodaja ali najem ),
 • cenitev nepremičnine s strani zapriseženega sodnega izvedenca,
 • sestava predpogodbe,
 • sestava kupoprodajne pogodbe,
 • sestava menjalne pogodbe,
 • sestava darilne pogodbe,
 • sestava uskladitvene pogodbe,
 • sestava aneksa k pogodbi,
 • sestava pooblastila,
 • sestava najemne pogodbe,
 • spremljanje pogodbenih strank pri prijavi pogodbe na davčni upravi ter pri notarski overitvi,
 • sestava predloga in sklepa za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo.

Ostale storitve so možne v skladu s konkretnim povpraševanjem in naročilom ob predhodnem dogovoru.